Energiaa - tietoa ja tarinoita energiasta Savon Voima
Asiakkaana 22.4.2020

Entistä lämpimämpää yhteistyötä Itä-Suomessa

Joensuun kaupunkialueen kaukolämpötoimijana aloitti vuodenvaihteessa Savon Voima. Mitä uuden energiakumppanin tulo kaupunkiin merkitsee Joensuulle? Mitä tästä ajattelee kaupunginjohtaja Kari Karjalainen?

Vuodenvaihteessa Savon Voima osti Fortumin Joensuun kaukolämpötoiminnot ja samalla siitä tuli merkittävä energiatoimija kaupunkiin. Myyntipäätöstä ja uuden omistajan löytymistä seurattiin kiinnostuneina kaupungilla. Vaikka Joensuu luopui omasta kaukolämpötoiminnastaan jo 2000-luvun alussa, on kaupunki edelleen merkittävä kaukolämmön käyttäjä ja toki silläkin on merkitystä, minkälainen taho kaupunkilaisten uudeksi kaukolämpökumppaniksi saadaan. Tieto uudesta omistajasta oli kaupungin johdolle mieluinen.

– Kotimainen omistaja, jolla on kasvot ja joka toimii lähellä, on meidän kannaltamme turvallinen vaihtoehto. Meille on tärkeää pitkäjänteinen omistajapolitiikka, vakaa hinta ja sitoutuminen kaupungin ympäristötavoitteisiin. Maantieteellinen läheisyys tuo selkeitä synergiaetuja ja uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön, miettii Karjalainen.

Joensuussa tärkeänä tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2025. Tähän myös Savon Voima on sitoutunut. Savon Voimalla on oma pitkäaikainen bioenergiaohjelma, jossa tarkoituksena on tuottaa energia pääosin paikallisilla ja ympäristöystävällisillä polttoaineilla. 

– Haluamme edistää kestävää kehitystä ja biopohjaisia polttoaineita lämmöntuotannossa. Uusien ja hiilivapaiden energiaratkaisujen eteen tehdään kovasti töitä ja Savon Voima on viestittänyt, että heillä on samanlaiset tavoitteet. Kunhan vauhtiin päästään, tarkennetaan tavoitteille ja toimenpiteille konkreettista sisältöä, suunnittelee Karjalainen.

Tärkeät tavoitteet saavutetaan vain hyvällä yhteistyöllä 

Karjalainen painottaa maakuntien välistä yhteistyötä. Nurkkakuntaisuuteen ei ole varaa silloin, kun halutaan saada aikaan merkittäviä asioita. Pohjois-Karjalalla ja Pohjois-Savolla on jo paljon yhteistyötä valmiina, mm. yhteinen yliopisto. Yhä useammin puhutaan Itä-Suomesta yhtenäisenä alueena käsittäen sekä Pohjois-Karjalan että Pohjois-Savon. 

– Meillä on parhaillaan meneillään viiden maakunnan yhteinen projekti, jossa tavoitteena on rautatieyhteyksien parantaminen Helsinkiin. Se ei ole pelkkää rautatietä, vaan kehitysmahdollisuuksien parantamista koko Itä- ja Pohjois-Suomeen. Emmekä me ole vaan hakemassa, vaan myös antamassa. Meillä on tarjolla uusiutuvia luonnonvaroja ja huippuosaamista tuomaan lisäarvoa kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

Biopohjainen polttoaine on yhteinen voimavara 

Ilmastokysymyksissä pätee sama logiikka. Vain yhdessä tehdyllä toimilla on vaikutusta. Karjalainen näkee paljon mahdollisuuksia itäsuomalaisilla energiavaroilla. 

– Ilmastokysymys on suuri mahdollisuus koko Itä-Suomelle.  Meillä on valtavasti uusiutuvia luonnonvaroja tarjolla muun Suomen käyttöön. Laajat metsäalueet tuottavat biopohjaisia energialähteitä korvaamaan fossiilisia energialähteitä. Eikä se tarkoita pelkkää haketta ja sellua vaan biomassaa eri muodoissaan. Sillä on tärkeä rooli hiilivapaan energian tuotannossa. 

Hiilineutraali Joensuu 2025 -projekti on hyvässä vauhdissa

Joensuun ilmasto-ohjelman päätavoite on, että Joensuu on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä. Karjalainen on ylpeä projektin tuloksista. 

– Me olemme edellä tavoitteita. Yritykset ja kaupunkilaiset ovat lähteneet loistavasti mukaan tekemään ympäristötekoja. Meillä on yli 30 yritystä ilmastokumppaneina. Kaupungin hankinnoissa on ympäristönäkökulma mukana 90 prosenttisesti. Kaupunki on näyttänyt muutenkin mallia muuttamalla öljykattilat käyttämään uusiutuvia polttoaineita ja rakentamalla kaukolämmön pienverkkoja maaseutualueille. 

Kodeissa toteutetaan ilmastotekoja innokkaasti. Parhaillaan mm. muovinkierrätyspisteitä halutaan lisää, sillä lajittelu on otettu kodeissa käyttöön aktiivisesti.   

– Myös kaukolämmössä asukkaille on tärkeä asia paitsi kohtuulliset lämpölaskut, myös se, että lämpö tuotetaan ympäristöä kunnioittaen, painottaa Karjalainen. 

– Tällä hiilineutraalilla tiellä on hyvä jatkaa yhteistyötä myös Savon Voiman kanssa.

Päämääränä Hiilineutraali Joensuu 2025

  • Tavoitteeseen päästään vähentämällä kasvihuonepäästöjä 60 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä.
  • Loput 40 prosenttia päästöistä kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin esimerkiksi metsää istuttamalla.
  • Kaukolämmöntuotannossa fossiilisten polttoaineiden käyttö puoliintuu vuoteen 2025 mennessä ja loppuu kokonaan 2030.
  • Nyt kaupungin energiantuotannossa käytetyistä polttoaineista 70 % on uusiutuvia energialähteitä. 
  • Savon Voima jatkaa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksella siirtymistä turpeesta biopolttoaineisiin Joensuun kaupungin lämmöntuotannossa.

Lisää luettavaa

Ilmastokumppanuutta ja kehittämisyhteistyötä Joensuun kaukolämmön tuotannossa

Myytiinkö sinulle kallista sähköä siirtotuotteen optimointipalvelun varjolla?

Etäkatkaisemme sähköt käyttöpaikoista, joissa ei ole voimassaolevaa sähkön myyntisopimusta

Vierimetsänhoito vähentää sähkökatkoja

polttopuita Hussolan tilalta

Hussolan tilalta polttopuut ilman välikäsiä – vaivattomasti MottiNetin avulla