Energiaa - tietoa ja tarinoita energiasta Savon Voima
Asiakkaana 3.4.2020

Etäkatkaisemme sähköt käyttöpaikoista, joissa ei ole voimassaolevaa sähkön myyntisopimusta

Kun käyttöpaikan sähkönmyyntisopimus päättyy esim. poismuuton yhteydessä, ja asuntoon ei ilmoiteta uutta asiakasta ja myyntisopimusta, verkkoyhtiö on velvollinen katkaisemaan kohteesta sähköt. Sähkömarkkinoiden menettelytapojen mukaan näin tehdään myös sähkölämmitteisissä kohteissa.

Kun saamme tiedon uudesta sähkönmyyntisopimuksesta, kytkemme sähköt takaisin. Ennen kytkentää meidän on turvallisuussyistä vielä varmistettava, ettei asunnossa ole kytkentähetkellä päällä sähkölaitteita, joista voi aiheutua tulipalo- tai hengenvaaraa. Varmistuksen saamiseksi lähetämme asiakkaalle aina tekstiviestin sähkönmyyjältä saamaamme asiakkaan puhelinnumeroon. Päällekytkentä tehdään maksutta, mutta kiireisistä samana tai seuraavana työpäivänä tehtävistä pika­kytkennöistä peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

VUOKRAHUONEISTOILLE EI ENÄÄ
TEHDÄ TAUSTASOPIMUKSIA

Vuodenvaihteeseen saakka meillä oli esim. vuokrataloyhtiöiden kanssa ns. taustasopimuksia, jolloin vuokralaisen poismuuton yhteydessä sähköjä ei katkaistu, vaan huoneiston tyhjillään olon ajaksi sähkönmyyntisopimus siirrettiin vuokranantajalle.

Tämä vaati meiltä sähkösopimuksen myös sähkönmyyjän kanssa. Myyjien runsaslukuisuuden takia emme enää tätä palvelua voi tarjota ja siitä luovuttiinkin vuoden 2020 alussa.

Lisää luettavaa

Asiakkaat kysyvät sähkön siirrosta – vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Älä katkaise sähköjä pääkytkimestä

Mökkiläinen! Älä katkaise sähköjä pääkytkimestä muulloin kuin sähkötöiden yhteydessä

Entistä lämpimämpää yhteistyötä Itä-Suomessa

Ilmastokumppanuutta ja kehittämisyhteistyötä Joensuun kaukolämmön tuotannossa

Myytiinkö sinulle kallista sähköä siirtotuotteen optimointipalvelun varjolla?