Energiaa - tietoa ja tarinoita energiasta Savon Voima
Asiakkaana 21.11.2018

VÄRE – Uusi energiapalveluyhtiö aloittaa vuodenvaihteessa

Kun neljä merkittävää kotimaista energiayhtiötä yhdistää voimansa asiak­kaidensa toiveita kuunnellen, syntyy täysin uudenlainen energiapalveluyritys Väre, jolla on aloittaessaan yli 250 000 asiakasta ja katse vahvasti tulevaisuudessa.

Savon Voima, Kuopion Energia, Jyväskylän Energia sekä Lappeenrannan Energia allekirjoittivat perustamissopimuksen yhteisestä sähkönmyynti- ja energiapalveluyhtiöstä kesäkuussa. Tästä syntyi Väre Energia Oy, juuriltaan paikallinen, mutta kasvutavoitteellaan Suomen suurimpien toimijoiden joukkoon tähtäävä valtakunnallinen energiayhtiö. Toimintansa yhtiö aloittaa 1.1.2019.

Väre on asiakkaidensa näköinen

Värettä on rakennettu suurella sydämellä kesästä lähtien henkilöstöä ja asiakkaita kuunnellen ja mukaan osallistaen. Kun halutaan olla aidosti asiakasta tunteva ja asiakkaan tarpeita ymmärtävä toimija, on paras asiantuntija silloin asiakas itse. Väre ei tyydy olemaan perinteinen kasvoton sähkönmyyntiyhtiö, vaan toimialan perinteitä ravisteleva palveluyritys, joka rakentaa sujuvampaa arkea yhdessä asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa. Asiakkaat on otettu mukaan yhtiön kehittämiseen jo alkumetreillä ja hyväksi koettua asiakasraatia hyödynnetään jatkossakin.

Tulevaan muutokseen suhtaudutaan varsin myönteisesti, enemmistö asiakasraatiin osallistuneista uskoo asiakaskokemuksen paranevan uuden yhtiön myötä. Asiakkaamme pitävät erityisen tärkeänä, että uusi yhtiö pysyy kotimaisena ja valtakunnallisuudestaan huolimatta läheisenä ja joustavana. Paras asiakaskokemus syntyy asiakkaiden mukaan luotettavasta ja oikea-aikaisesta palvelusta, sujuvasta asioinnista sekä selkeistä sopimuksista ja laskutuksesta ja siitä, että pitkäaikaisesta asiakkuudesta palkitaan. Myös kattavat online- ja mobiilipalvelut sekä ympäristöystävällisten ja innovatiivisten energiapalveluiden tarjonta ovat asioita, joita Väreeltä odotetaan.

Kumppaniksi arkeen ja liiketoimintaan

Väre suuntaa vahvasti tulevaisuuteen ja haluaa mahdollistaa modernin elämäntavan sekä liiketoiminnan muutoksen asiakkailleen. Väre tarjoaa sähköenergiaa sekä moderneja energiapalveluja kuluttajille sekä kaiken kokoisille yrityksille, yhteisöille, taloyhtiöille ja julkiselle sektorille. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa kilpailukykyisiä ja joustavia sähkösopimuksia, valtakunnallisia asiakasetuja sekä arkea helpottavia kodin ja asumisen palveluita, kuten vakuutuksia, laadukkaita turvallisuusratkaisuja ja aurinkosähköjärjestelmiä. Väreen tarjoamaan kuuluvat lisäksi liikkumisen palvelut, kuten sähköautojen kasvava latausverkosto sekä vastuullisen yrityksen liiketoimintaa tukevat kysyntäjousto- ja salkunhallintapalvelut.

– Asiakkaamme haluavat pienentää energiakustannuksiaan, lisätä asumisen mukavuutta ja turvallisuutta sekä helpottaa arkeaan niin töissä kuin kotonakin. Myös kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan on lisääntynyt ja kysyntä kasvaa jo lähes tarjontaa nopeammin. Näihin tarpeisiin vastaamme rakentamalla monipuolisia palvelukokonaisuuksia sähköenergian ympärille, kertoo Väreen tuleva kehitysjohtaja Antti Martikainen.

– Emme tyydy tarjoamaan pelkästään työkaluja, vaan haluamme toimia asiakkaidemme neuvonantajana ja kumppanina kaikissa energiaan liittyvissä asioissa, lisää Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-­Karhu ja jatkaa, – aktiivista vuoropuhelua ja dataa hyödyntämällä opimme tuntemaan asiakkaamme yhä paremmin ja voimme tarjota heidän elämäntilannettaan parhaiten palvelevia ratkaisuja oikea-aikaisesti.

Muutos ei vaadi toimenpiteitä

Asiakkailta tuleva muutos ei vaadi toimenpiteitä. Savon Voiman sähkönmyynti ja sitä tukevat liiketoiminnot siirtyvät 1.1.2019 Väre Energia Oy:lle, jonka myötä sähkönmyyntiasiakkaidemme nykyiset so­pimukset siirtyvät automaattisesti sellaisenaan Väreen nimiin. Seuraavalla aukeamalla on kerrottu tarkemmin muutoksen käytännön vaikutuksista.

Muutos ei koske asiakkaiden sähkönsiirtosopimuksia tai -laskutusta, vaan ne jatkuvat ennallaan nykyisissä sähköverkkoyhtiöissä.

Muutos on asiakkaidemme eduksi

Savon Voima -konserni ei luovu sähkönmyyntiliiketoiminnasta Väreen myötä, vaan organisoi toiminnot uudella ja kilpailukykyisemmällä tavalla yhdessä kolmen kumppaninsa kanssa. Tästä muodostuu etuja ja kustannushyötyjä myös asiakkaille.

– Asiakkaiden kannalta muutos on hyvä uutinen. Uudessa yhtiössä on aiem­paa paremmat resurssit palveluiden kehittämiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen. Valtakunnallisesti kilpaillulla toimialalla tämä on ainoa kestävä suunta, sillä uusia asiakaslähtöisiä palveluja on kyettävä kehittämään nopeasti ja kustannustehokkaasti, toteaa Keski-Karhu.

Väreen markkinoilletulon etenemisestä tiedotetaan lähiviikkojen aikana muun muassa verkkosivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissamme.

Hyvä tietää

  • Väreellä on aloittaessaan noin 250 000 asiakasta ja se työllistää 40 energia-alan ammattilaista Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä.
  • Yhtiön kotipaikka on Kuopio ja toimitusjohtajaksi on nimetty 1.9.2018 Juha Keski-Karhu.
  • Väreen toiminta on valtakunnallista, eivätkä palvelut ole sidottuja toimipaikkoihin. Yhtiö panostaa vahvasti verkko- ja mobiiliasiointiin.
  • Savon Voima Oyj omistaa 46,2 prosentin osuuden Väre Energia Oy:stä.
  • Muutos ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä: sähkönmyyntisopimukset siirtyvät nykyisin ehdoin automaattisesti Väreen nimiin.
  • Savon Voiman muut liiketoiminnot, kuten sähkönsiirto ja -tuotanto sekä kaukolämpö, pysyvät ennallaan Savon Voima -konsernissa.
  • Sähköverkkoon ja sähkönsiirtoon liittyvissä asioissa ja laskutuksessa sinua palvelee entiseen tapaan jakeluverkkoyhtiösi. Muutos ei vaikuta verkkoyhtiön palveluihin tai hintoihin.
  • Väre on aloittaessaan Suomen neljänneksi suurin sähkönmyyntiyhtiö, joten se mahdollistaa aiempaa vahvemmat resurssit monipuolisten ja modernien palveluiden kehittämiseen. Tästä muodostuu kustannushyötyjä ja etua myös asiakkaillemme.

Tutustu Väreen sopimuksiin ja palveluihin

Väre - kotisivut

Lisää luettavaa

Entistä lämpimämpää yhteistyötä Itä-Suomessa

Ilmastokumppanuutta ja kehittämisyhteistyötä Joensuun kaukolämmön tuotannossa

Myytiinkö sinulle kallista sähköä siirtotuotteen optimointipalvelun varjolla?

Etäkatkaisemme sähköt käyttöpaikoista, joissa ei ole voimassaolevaa sähkön myyntisopimusta

Vierimetsänhoito vähentää sähkökatkoja